• slider-1.1
  KAŽDÝ DOBRÝ NÁPAD V NAŠOM
  KRAJI MUSÍ BYŤ PODPORENÝ
  Spájame šikovných ľudí, firmy, verejné inštitúcie, školy a tvoríme podmienky vhodné
  pre realizáciu a úspech nových nápadov, malého a stredného podnikania a kreatívneho talentu.
  #lidertitohovori #podnikanie #banskabystrica #banskobystrickykraj #talent
 • slider-1.2
  S partnermi tvoríme podporné podujatia
  pre lepší štart vašich aktivít
  Do nášho kraja prinášame tie najzaujímavejšie podujatia. Zažite to s nami.
 • Aktívne pracujeme so školami
  Dnes máme veľkú príležitosť aktívne zasahovať do motivácie práve tých, ktorí to potrebujú najviac.

Rýchle novinky

Prečítajte si čo sa deje a na akých nových možnostiach pracujeme

Absolvovali sme sektorové stretnutie kreatívcov

Startup Líder 13 December 2016

Dňa 13.12.2016 sme zorganizovali sektorové stretnutie kreatívcov a umelcov pre mapovanie potrieb za účasti experta ministerstva kultúry Vladímira Kmeťa

Kreatívne centrum pre podporu kreatívnych podnikateľov

Startup Líder 12 December 2016

V LINK Coworking sme predstavili ideový zámer a služby budúceho kreatívneho centra, ktoré bude slúžiť na podporu kreatívnych podnikateľov a umelcov.

Stretnutie s primátormi a zástupcami okresných miest

Startup Líder 05 December 2016

Stretli sme sa a odovzdali sme metodiku primátorom a zástupcom okresných miest Banskobystrického kraja. Započali sme výbornú spoluprácu.

Čo všetko pre vás urobíme?

Sústredíme všetky možnosti podpory a nasmerujume ich priamo ku vám

Odošlete váš nápad

Odošlete nám Váš nápad alebo nám vyrozprávate svoj príbeh. Buďte o krok vpred a pri rozmýšľaní buďte kreatívny a neobmedzujte sa.

Ak ste firma nájdeme formu podpory

Štát dnes poskytuje mnoho foriem podpory, budeme sa snažiť zlúčiť a odporučiť všetky možné podpory pre Vás.

Nastavíme vás

Niekedy potrebujete len správne naviesť. Odporučíme vám vhodnú formu inkubácie, partnera, či kontakt.

Akcelerujeme s partnermi

Súkromného a verejného kapitálu na podporu akcelerácie dobrých firiem je dnes prebytok. Sústredíme tieto zdroje priamo pre vás.

Prečo líder?
Je to o vás Spoločné podmienky Vy ste nápad Dôležité je čo si myslíte vy Zostanete doma

Spoločne naštartujeme malé a stredné podnikanie v kraji

Cieľom Stratégie Európa 2020 je vytvoriť z EÚ inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku založenú na funkčných a výkonných regiónoch/územiach s vysokou mierou zamestnanosti, produktivity a sociálnej kohézie. Uvádza sa v nej, že EÚ musí poskytovať atraktívnejšie rámcové podmienky pre inovácie a kreativitu. V rámci podpory inovácií je potrebné na úrovni BBK zosúladiť intervencie v rámci KKP s intervenciami realizovanými v rámci RIS 3 na regionálnej úrovni (OP VVaI) vrátane podpory klastrových iniciatív a kreatívnych komunít a vytvoriť nielen jedno kreatívne mesto, ale aj kreatívne miesta.

Mesto Banská Bystrica buduje komplexnú stratégiu podpory začínajúceho, malého a stredného podnikania v oblastiach rozvoja kultúrno - kreatívneho priemyslu, inovatívneho podnikania (startupov) či klasického podnikania (SME), aj pomocou nástrojov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Túto komplexnú podporu bude zastrešovať pracovná skupina pod vedením koordinátora. Práve preto bola zriadená pozícia "Startup líder a líder rozvoja kreatívneho priemyslu v meste Banská Bystrica". Cieľom bude pomocou rôznych nástrojov naštartovať malé a stredné podnikanie, inovatívne podnikanie (startupy) a podnikanie v kultúrno - kreatívnej oblasti. Popri veľkých investoroch, či verejnej správe tvorí malé a stredné podnikanie chrbtovú kosť našej ekonomiky, zamestnáva obrovské množstvo ľudí, či tvorí nové príležitosti a našim cieľom musí byť jeho podpora, či implementovanie všetkých národných a európskych nástrojov na jeho podporu v našom meste a celom kraji. Tieto aktivity bude mesto Banská Bystrica uskutočňovať s potencionálnymi partnermi pre dané oblasti a tento proces bude koordinovať práve "Startup líder a líder rozvoja kreatívneho priemyslu v meste Banská Bystrica"

Pripojte sa
Vypitých káv
Zodpovedaných otázok
Ukončených projektov
Usmiatych vás

Aktivita a podujatia

Prehľad možností ako sa stretnúť osobne, zúčastniť sa podujatí, či dôležitých verejných zasadnutí.


Nápad je veľmi malé percento úspechu. Dôležité ale je aby ste o ňom hovorili správnym ľuďom.
Inkubáciou zvýšite svoje percento úspechu tým, že ste už nápad povedali správnym ľuďom, ktorí vám pomôžu zostaviť firmu, tím, projekt.
Ako firma už spoznávate trh, oboznamujete sa s prvými chybami a tvoríte cashflow, máte prvých zákazníkov.
Ak ste firma, ktorá už funguje na určitom trhu, super! Poďme sa pozrieť na ďalšie trhy.

Vaše názory

Čo hovoríte na nové možnosti v Banskobystrickom kraji v oblasti podnikania?

“Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte.” [Steve Jobs]